Kronika
"Orkiestry Dętej
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Skalmierzycach"

 

Orkiestra Dęta przy OSP w Skalmierzycach ponownie została reaktywowana w 1959 roku, dzięki pozyskaniu instrumentów z byłej orkiestry dętej OSP z Ostrowa Wlkp. Wielką zasługę w tym względzie miał ówczesny prezes OSP - druh Józef Sobczak, gdyż przy współudziale przewodniczącego Rady Narodowej oraz kierownika Banku Spółdzielczego pozyskał środki na zakup niezbędnych instrumentów. Pierwszym kapelmistrzem orkiestry był druh Czesław Pawlak, który borykając się z trudnościami w wyszkoleniu instrumentalistów doprowadził orkiestrę w bardzo krótkim czasie do poziomu pozwalającego na publiczne występy.


Koncert w Michałkowie na Lotnisku


Już w 1960 roku orkiestra brała udział obchodzie  "Dnia Strażaka”, w procesji "Bożego Ciała” oraz we mszy św. zamówionej przez Zarząd OSP za zmarłych członków jednostki. Zaangażowanie kapelmistrza oraz współpraca z poszczególnymi członkami orkiestry zaowocowały podniesieniem poziomu artystycznego zespołu, co zostało zauważone również w powiecie. Od tej pory orkiestra obsługiwała wszelkie imprezy i zawody strażackie (gminne i powiatowe), jak również uroczystości państwowe. Uczestniczy, również w jubileuszach strażackich uświetniając je swoimi występami.


Przy harcówce


W roku 1984 dyrygentem zostaje długoletni członek orkiestry - druh Janczewski Włodzimierz, który jako doświadczony muzyk i pedagog Szkoły Muzycznej w Ostrowie Wlkp., a także poprzez odpowiedni dobór repertuaru, podnosi poziom artystyczny orkiestry.

W roku 1986 Zarząd OSP ogłosił nabór młodzieży w celu ich szkolenia oraz odmłodzenia składu orkiestry. Zgłosiło się wówczas 14 chętnych młodych miłośników muzyki, którzy po wyszkoleniu zasilili szeregi orkiestry już w następnym roku. Orkiestra powiększona o młodych adeptów muzyki wykonywała w 1987 roku różnorakie koncerty, miedzy innymi, koncert w Parku Przyjaźni w Kaliszu, koncert z okazji zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach oraz  koncert z okazji Dożynek w Skalmierzycach.


Młodzi adepci

Z tego składu pozostało obecnie tylko czterech muzyków oraz kapelmistrz :
- stoi na samej górze - Józef Janczewski
- obecny prezes Czesław Briese (siedzi od prawej)
- pierwszy rząd stojący od prawej - Witold Briese, Mirosław Ulbrych oraz Marcin OrzechowskiW dalszej kolejności orkiestra wystąpiła w jednym z koncertów z cyklu "Zielona Estrada” organizowanym przez PZChiO, oraz w koncercie dla mieszkańców Skalmierzyc, zorganizowanym przez Zarząd OSP w „Domu Strażaka” i na turnieju gmin „Nowe Skalmierzyce – Sieroszewice”. "Kapela" występowała, również na uroczystościach religijnych prezentując repertuar kolęd, pieśni adwentowych, wielkanocnych i wielkopostnych. W 1988 roku orkiestra koncertowała aż 19 razy.

Od początku działalności zespołu była członkiem PZChiO i dlatego czynnie brała udział w Przeglądach Orkiestr Dętych organizowanych przez Zarząd Oddziału oraz Zarząd Wojewódzki ZOSP w Kaliszu. Uwieńczeniem wkładu pracy jaki wykonali muzycy pod batutą Włodzimierza Janczewskiego było zajęcie pierwszego miejsca na Przeglądzie orkiestr w Kaliszu w 1990 roku. Dzięki temu sukcesowi orkiestra reprezentowała nasz region na przeglądzie międzywojewódzkim w Głuchołazach w 1991 roku, gdzie zajęła V miejsce wśród 7 orkiestr o bardzo wysokim poziomie artystycznym.


Przemarsz ulicami - Głuchołazy, rok 1991

W roku 1992 na kolejnym Przeglądzie Orkiestr organizowanym z okazji 125-lecia OSP w Ostrowie Wlkp.,  nasza orkiestra zajęła ponownie I-sze miejsce.

W roku 2003 orkiestra dęta obchodziła swoje 75-lecie powstania. Jubileusz ten zbiegł się razem 10-tymi Dniami Miasta. Na koncert galowy zaproszeni zostali przedstawicie zaprzyjaźnionych orkiestr z pobliskich miejscowości, lokalne władze oraz duszpasterze. Nie zabrakło również naszej wiernej publiczności, bo to dla Nich przecież organizowane są nasze występy. Podczas gali wręczone zostały odznaczenie dla najbardziej zasłużonych muzyków.


Koncert Galowy z okazji 75- lecie istnienia Orkiestry Dętej - czerwiec 2003 r.


Nazajutrz orkiestra wystąpiła przed dużo szerszą publicznością na stadionie, podczas koncertu z okazji dziesiątych Dni Miasta Nowych Skalmierzyc.

Wartym podkreślenia jest fakt kultywowania w naszej orkiestrze tradycji rodzinnych. Około 60% muzyków łączą więzy rodzinne. W orkiestrze można odnaleźć 6 „klanów” w których muzykują zarówno ojcowie z synami, jak i bracia, a także wnukowie wcześniejszych członków orkiestry.Koncert Galowy z okazji 90- lecie istnienia Orkiestry Dętej - 2018 r.

Obecnie zespół liczy 45 członków. Posiada bogaty repertuar muzyczny umożliwiający wykonywanie koncertów o różnorodnej tematyce. Obsługuje wszystkie uroczystości strażackie, kościelne i świeckie na terenie Skalmierzyc i okolic. Jej występy cieszą się dużą popularnością wśród miejscowego społeczeństwa, a także całej gminy.