X Zjazd Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP

W niedzielę 10 kwietnia 2011r. w sali Domu Strażaka w naszej jednostce odbył się X Zjazd Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Nowych Skalmierzycach.

Do Zarządu Oddziału zostali wybrani następujący członkowie naszej jednostki:

dh Czesław Briese - Wiceprezes Zarządu OM-G ZOSP RP
dh Grzegorz Lewandowski - Skarbnik Zarządu OM-G ZOSP RP
dh Witold Briese - Członek Zarządu OM-G ZOSP RP

na pierwszym posiedzeniu nowego Zarządu do jego składu zostanie dokooptowany jeszcze jeden członek naszej jednostki wskazany przez nasz Zarząd.

Dodatkowo jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OM-G ZOSP RP w Nowych Skalmierzycach został wybrany dh Jakub Byzia.

 

Kliknij, aby otworzyć!