Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP południowej wielkopolski.

We czwartkowe popołudnie 14.10.2010 r. w sali OSP Aleksandria gmina Brzeziny (pow. kaliski) najbardziej wyróżniające się OSP z siedmiu powiatów południowej wielkopolski otrzymały sprzęt ratowniczy zakupiony ze środków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu.

Przekazany sprzęt to: 7 defibrylatorów, 7 desek ortopedycznych oraz 1 zestaw PSP R1.

Wśród obdarowanych znalazła się również nasza jednostka, która otrzymała Defibrylator SAMARITAN  PAD 300P o wartości ok. 4300 zł.

Otrzymany sprzęt zwiększy możliwości ratownicze naszej jednostki o bardziej efektywne prowadzenie akcji resuscytacyjnych przy zatrzymaniu krążenia u osób dorosłych.